Kompiuteri, ar supranti, ką tau sakau?

Kaip balsu bendrauti su kompiuteriu? Kaip garsą paversti tekstu? Kokių duomenų reikia ir kokius metodus geriausia naudoti? Projekto tikslas – sukurti metodiką ir programinę įrangą, kuri lietuvių šneką paverstų tekstu.

Projekto dalyviai:
1. Išmoks teisingai parengti ir dokumentuoti šnekamosios kalbos garsyną
2. Išbandys šnekos atpažinimo metodus ir suras tiksliausią
3. Sukurs metodą, leidžiantį atpažintus garsus paversti rišliais lietuvių kalbos žodžiais ar trumpomis frazėmis
4. Sukurs ir dokumentuos programinės įrangos prototipą, apjungiantį įvardintas funkcijas

Reikalavimai:
1. Programavimo įgūdžiai (noras išmokti programuoti, modeliuoti)​
2. Kruopštumas renkant ir rengiant garsyną;
3. Didelis noras eksperimentuoti;
4. Didelis noras kurti.

Sėkmingo tyrimo atveju rezultatus būtų galima pristatyti publikacijoje, panaudoti praktiniuose taikymuose.

Vadovė: Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė
Konsultantas: Tomas Krilavičius