Projekto „Mokslo pieva“ metu studentai mokysis praktinių mokslinių tyrimų virtuvės subtilybių

Rugsėjo pradžioje paskelbus kvietimą dalyvauti projekte „Mokslo pieva“, norą išbandyti save  pareiškė studentai iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Rugsėjo 26 d.  komisijai atrinkus 15 studentų, sudarysiančių 4 tyrėjų grupes, baigėsi projekto atrankinis etapas.

Į antrąjį projekto etapą patekę studentai dirbs nedidelėse tarpdisciplininėse grupėse ir padedami vyresnių kolegų –  entuziastingų dėstytojų bei veiklių mokslininkų – atliks įvairius tyrimus. Rudens semestro metu planuojama nagrinėti temas, susijusias su Rusijos užsienio politikos susauguminimo mechanizmu Lietuvos žiniasklaidoje, Lietuvos valstybės galia (ar valstybė mažesnė už savo teritoriją?), autonominių bepiločių orlaivių panaudojimu  energetikos tinklų (elektros, dujų) diagnostikai ir stebėsenai, moksleivių raštingumu.

„Mokslo pieva“ –  nestandartinis projektas. Tyrimus atliksiančias grupes sudaro įvairių studijų krypčių studentai, besimokantys skirtinguose kursuose, studijų pakopose ir universitetuose. Studentams pateiktos neišgalvotos situacijos ir tikri duomenys, su kuriais dirbdami jie gaus tikrus rezultatus. Studentų tiriamasis darbas, bendradarbiaujant su dėstytojais bei mokslininkais, tęsis iki pat gruodžio vidurio. Tyrimus atlikę studentai pristatys savo darbo rezultatus verslo, mokslo ir valstybės institucijų atstovams.

Projekto „Mokslo pieva“ tikslas – skatinti studentus mokymosi įstaigose įgytas teorines žinias pritaikyti realiose situacijose, o svarbiausia – sudaryti jaunimui galimybę susipažinti su praktiniu įvairių tyrimų atlikimo procesu, darbu su duomenimis. Aukštųjų mokyklų studentų noras dalyvauti projekte parodė, jog studentus domina galimybė mokytis dirbant ir bendradarbiaujant ne tik su patyrusiais mokslininkais, bet ir su kitų studijų krypčių studentais. Projekto organizatoriai tikisi, jog „Mokslo pievos“ dalyviai, atlikdami tyrimus, visapusiškai atskleis savo sugebėjimus, o įgytą patirtį sėkmingai panaudos ateityje.

Projektą organizuoja mokslininkų ir dėstytojų komanda iš Baltijos pažangių technologijų instituto, Socialinių inovacijų instituto, Lietuvių kalbos instituto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto. Iniciatyvą remia Lietuvos energija.
LE_logo